лого на ПРИЗМА

База на податоци за реализацијата на странските инвестиции во Република Македонија најавувани од Владата на РМ во периодот од 2007 до 2016 година

Последно ажурирање: 24 ноември 2022 год.

Број на инвестиции

Најавени

138

Реализирани

51

Вредност на инвестиции

Најавени

3,79 млд. евра

Инвестирани

637,20 мил. евра

Вработувања

Најавени

62.701

вработени

20.555