Импресум

Тим на БИРН Македонија

Директорка
Ана Петрушева
Раководител на проектот
Ристе Змејкоски
Уредничка
Тамара Чаусидис
Новинари
Мери Јордановска, Владо Апостолов и Александар Јанев
Дизајн
Гоце Митевски
Проверка на факти
Невена Георгиевска