Натуралиа Фуд

Мелиор Фуд Ингредиентс ДООЕЛ Демир Хисар

Во тек

Вредност на инвестиција

Најавени

3.000.000 евра

Инвестирани

20.316 евра

Вработувања

Најавени

100

вработени

0

Во отчетот на ВМРО-ДПМНЕ за 2016 година беше најавено дека фирмата „Натуралиа“ од Италија купила две земјишни парцели во зоната Жабени, Битола, со цел да произведува прехранбени преработки од земјоделски производи.

Планираната вредност на инвестицијата, според отчетот, изнесува 3 милиони евра со 100 вработени во период од 5 години.

Медиумите во февруари 2016 година ја најавија оваа инвестиција, но до крајот на годината на ова место има само неизградено земјиште. 

Во 2016 година нетековните средства на компанијата изнесуваат нешто над 20 илјади евра. 

Последно ажурирање: 23 јануари 2018 год.

Датум на најава

февруари 2016 год.

Државна помош

Местоположба

Земја на потекло